web analytics

Aşırı Akım Rölesi Nedir ?

Bağlantı Şeması

Aşırı Akım Rölesi :
Bir motor besleme devresinde hattın başına konulan sigortalar, çalışma
karakteristikleri nedeni ile motoru değil hattı korur. Motorları arızadan önce korumak için
çeşitli röleler kullanılır. İşte aşırı akım rölesi, aşırı akımların motor sargılarına vereceği
zararları önlemek amacı ile kullanılır. Aşırı akım koruma röleleri motorları, sistemleri aşırı
akıma karşı korumak için tasarlanmıştır.

Yapısı:
Bir fazlı alternatif akım devrelerinde yalnızca bir iletkene; üç fazlı devrelerde ise her
üç faz iletkenine bağlanan aşırı akım röleleri, kumanda devresindeki devreye seri bağlı
(normalde kapalı) kontağı kumanda eder. Aşırı akım rölelerinde akım ayarı, röle üzerinde
bulunan ayar vidası ile yapılır. Motorların anma akımlarına göre belirli sınırlar içerisinde
akım ayarı yapılır.

Çalışması :
Akım değeri normal sınırlar içinde ise çıkış kontakları çekili konumundadır. Akım
ayarlanan değerin üzerine çıkarsa çıkış kontakları gecikme süresi sonunda açılır ve bağlı
olduğu motor veya sistemi devreden çıkarır.

Çeşitleri :
Aşırı akım röleleri yapılarına göre ikiye ayrılır:
* Termik aşırı akım rölesi
1- Endirekt ısıtmalı termik aşırı akım rölesi
2- Direkt ısıtmalı termik aşırı akım rölesi
* Manyetik aşırı akım rölesi

Bağlantı Şeması :
Aşırı akım röleleri, motor devresine seri olarak bağlanır ve üzerinden motor akımı
geçer. Motorun geçici bir arıza nedeniyle veya yol alma anında çektiği kısa süreli aşırı
akımlarda sargılar zarar görmez ve bu durumda rölenin devreyi açmaması istenir. Bunun için
de rölenin devreyi açması, geciktirici bir sistem ile önlenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir