web analytics

Orifis Nedir?

Orifis Nedir ?

Diferansiyel Basınç Aygıtları :
Borularda akan akışkanların ölçülmesinde kullanılan en yaygın teknik, boru hattındaki
daralmanın neden olduğu basınç düşüşünü kullanırız. Bu sınıftan bir akış ölçer normal olarak
diferansiyel basınç (basınç farkı) oluşturacak bir ana elemanı ve bu basınç farkını ölçecek
ikincil elamanı içerir. İkincil eleman işlevsel olarak bir basınç çeviricisidir (DP/CELL). En
yaygın diferansiyel basınç aygıtları şunlardır: Orifis (delik levha), venturi tüpü, lüle (boru),
Dall tüpü, değişken orifisli ölçü cihazı, Rotametre, Gilflo elemanı ve hedef akış ölçü aleti.

Orofis Plaka (Delik Levha) :

En basit biçimiyle bu plaka, merkezinde belli boyutlarda yuvarlak bir delik açılmış
çelik levhadan oluşur. Buna merkezi delik levha denir. Bu levha normal olarak boru
donanımında birbirine eklenecek iki boru flanş yüzeyleri arasına monte edilerek sıkıştırılır.
Donanımda oluşabilecek katı tanecikleri birikimi ve hava boşlukları oluşumunu
önlemek için levhada bir boşaltma ve bir de havalandırma deliği vardır. Basınç farkı
(diferansiyel basınç), boru donanımında delik levhanın her iki tarafında uygun yerlere
yerleştirilmiş basınç muslukları yardımı ile ölçülür. Bunlar uygulamaya bağlı olarak, değişik
yerlere (örneğin dirsek, D ve D/2 ya da flanş musluklar) yerleştirilebilir. Hatasız uygulama
için “BS 1042 Part 1 1964″e başvurulmalıdır.

Bu tip delik levha (orifis levha) kirli ya da viskoz sıvılarının ölçümünde karşılaşılan
zor durumların üstesinden gelmekte yeterli değildir. Aynı şekilde su buharı ve gazların
akışlarında oluşan yoğuşumların giderilmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu sorunların
giderilmesi için  bölümlü ya da merkezkaç delikli levha biçimlerinde değişik dizaynlar kullanılmaktadır.
Bölümlü delik, katı tanecikleri yüzer şekilde (süspansiyonlar) içeren sıvıların
ölçülmesi için bir metodu olası kılar. Bu levha, boru kesitinin üst kısmını kapatacak şekilde
biçimlendirilmiştir. Kesitin alt kısmı ise, katı parçacıkların geçebileceği şekilde açıktır.
Böylece katı parçacıkların yığılması önlenmiş olur.
Merkezkaç delikli levha, gaz akışı ölçümlerinde sıvı yoğuşumlarının var olduğu ya da
sıvı akışının ölçümünde erimemiş gazların bulunduğu tesisatlarda kullanılır. Bu aynı
zamanda boru hatlarının boşaltılmasının gerektiği durumlara da uymaktadır.

Delikli levhanın değerlendirilmesi:

Avantajları:
Doğal olarak kullanımı kolay
Hareketli parçalar yoktur
Uzun süre güvenilir
Ucuz
Dezavantajları:
Karekök ilişkisi
Kısma oranı zayıf
Montajda hassas işlem gerekli
Giderilmesi olanaksız basınç düşüşü

Orifis Nedir?” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir